hits

Hvor får ditt barn sine verdier fra? - av Fred Johan Ødegård

I stadig større grad vender barn og unge seg til sine jevnaldringer, ikke til foreldrene, for veiledning - om rett og galt, verdier, identitet og oppførsel. Er det egentlig så bra?

Av Fred Johan Ødegård, redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN og nettportalen www.farogbarn.no

Foto: Alicia Shields, Dreamstime.com

I boken "Vær til stede i ditt barns liv" med undertittelen "Foreldre er viktigere en kompiser" advarer psykologen Gordon Neufeld og legen Gabor Maté mot å la barnas jevnaldringer tar foreldrenes plass.

Psykologen, Gordon Neufeld, bruker betegnelsen "jevnalderorientering" (peer orientation) om denne tendensen hvor barn og unge vender seg til sine jevnaldringer, ikke til foreldrene, for veiledning - om rett og galt, verdier, identitet og oppførsel.

I følge Neufeld undergraver jevnalderorienteringen samholdet i familien, saboterer en sunn utvikling, forgifter atmosfæren i skolen og fremmer en

aggressiv, fiendtlig og seksualisert ungdomskultur.

Barneoppdragelse handler også om verdier

En annen barnepsykolog, Bent Hougaard, definerer barneoppdragelse slik:

- Den ene delen av oppdragelse går hovedsaklig ut på å lære sine barn et sett sosiale regler. Det innebærer at vi som foreldre forsøker å påvirke og prege våre barn med bestemte oppfatninger og en akseptabel oppførsel, og tilsvarende forsøker å få dem til å ta avstand fra oppførsel vi finner uakseptabel.

- Den andre delen - og den er minst like viktig - er å gi våre barn kjærlighet og selvtillit, samtidig som vi respekterer dem som individer. Bare på det grunnlaget kan de få optimale muligheter for utnytte sine evner og sette seg mål i livet.

Tankevekker

Hvilke verdier ønsker du at ditt barn skal bygge sitt liv på? Og hvor får han/henne de fra? Fra deg, TV eller kameratgjengen?

Kilder:

- Vær til stede i ditt barns liv (Gordon Neufeld og legen Gabor Maté)

- Curlingforeldre og servicebarn (Bent Hougaard)

- www.farogbarn.no

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Norske blogger Follow on Bloglovin