hits

Mamma slår mer enn pappa - Omsorg er mandig og vold er kvinnelig

Skrevet av: Fred Johan Ødegård, redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN og pappaportalen  www.farogbarn.no

Hva var det første du tenkte når du leste denne overskriften? At det egentlig er motsatt? At mødre er omsorgsfulle og fedre er voldelige? Da tar du faktisk feil. En fersk undersøkelse fra NOVA avslører dette som en myte!

 

I etterkrigstidens Norge har det vokst frem en myte om at mødre er omsorgsfulle og fedre voldelige. Myten har ikke bare blitt brukt av "mannsfiendtlige feminister" til å tegne et negativt bilde av menn og fedre. Også politikere, rettsapparat, media og forskning har ofte lagt denne myten til grunn.

Gutter trenger ikke å leke med dukker for å lære omsorg

Det skremmende er at også barnehageforskning har vært preget av denne myten.

? Mye av den forskningen som kom fra Sverige, var tidligere veldig polariserende, noe som har endret seg de siste årene. Fokuset var på at gutter og jenter hadde ulike egenskaper. Så mye av metodene både i Sverige og Norge har vært å kjønnsdele barnegruppa for at de skal lære det de mangler, sier sosiolog og stipendiat Nina Rossholt til Kilden.

Og noe av det gutter angivelig manglet var evnen til å vise omsorg og empati. Derfor ble det satt til å leke med dukker ?for å bli mer som jentene?.

Heldigvis begynner mange å få øyene opp for hvor galt dette er. Nina Rossholt er en av dem:

- Gutter kan vise omsorg for andre barn, men vi må lære oss å se dem på en ny måte for å se at det er dette de gjør. Kanskje trenger ikke guttene å leke med dukker for å lære omsorg, påpeker hun. Det som trengs er at de voksne ser og anerkjenner den omsorgen som vises.

Undertegnede har selv en seks år gammel gutt, og opplever at han utviser mer omsorg og empati enn de fleste voksne jeg kjenner!

Manglende anerkjennelse av fedres omsorgsevne

I 1892 fastslo Stortinget at mor gir barn mer kjærlighet enn far, og at hun er best egnet til å ta vare på barna. Den holdningen preger oss fremdeles.

Derfor er det fleste støtteordninger og institusjoner tilrettelagt for mødre. Derfor har ikke fedre selvstendig opptjeningsrett til fedrekvoten, og er prisgitt mors opptjening og tilknytning til arbeidslivet. Og derfor er det mor som får omsorgsrett til barna etter et samlivsbrudd.

Derfor har det også vært et sterkt fokus på voldelige fedre, mens det nærmest har vært tabubelagt å snakke om voldelige mødre.

Mødre slår barn mer enn fedre

15.12.2012 sendte NTB ut en pressemelding med overskriften "Mødre slår barn mer enn fedre".

Der ble det vist til en ny undersøkelse fra NOVA, som viser at mødre slår barn oftere enn fedre. Volden er hyppigst volden mot døtre.

Av de 7.000 ungdommene mellom 18 og 20 år som er spurt, svarer 20 prosent at de har opplevd vold fra mor, mens 14 prosent har opplevd vold fra far.

? En mulig forklaring kan være at mødre har et større ansvar for barneoppdragelsen enn det fedre har. Dette kan noen ganger gi utslag i at vold blir en del av oppdragelsen til mødre, sier forsker Kari Stefansen i NOVA til Adresseavisen.

FAR OG BARN har fått henvendelser fra fortvilte, fraskilte fedre som ikke blir tatt på alvor når de forsøker å varsle barnevernet om alvorlig omsorgssvikt fra mor. Det tas nesten for gitt at det er mor som omsorgsfull, og far som bare lager trøbbel.

Konklusjon

Omsorgsevnen er ikke avhengig av kjønn, men av person. Gutter som leker med biler og klatrer i trær kan ha like mye empati som jenter som leker med dukker.

Fedre er like gode (eller dårlige) omsorgspersoner som mødre.

Omsorg er ikke bare en myk og feminin verdi. Det er like mye en maskulin og mandig verdi!

 

 

Skrevet av: Fred Johan Ødegård, redaktør for pappamagasinet FAR OG BARN og pappaportalen www.farogbarn.no.

FAR OG BARN er et pappamagasin, en pappaportal, kursarrangør og samfunnsaktør som arbeider for å fremme en aktiv og omsorgsfull farsrolle.

2 kommentarer
Likestillingsmedister

Likestillingsmedister

Jeg tror du vil ha glede av å lese disse bloggene:

http://www.pellebilling.se/blogg/

http://genusnytt.wordpress.com/

http://maskulistene.blogg.no/

http://www.genderratic.com/

http://owningyourshit.blogspot.no/search/label/patriarchy?updated-max=2012-03-25T18:49:00-07:00&max-results=20&start=3&by-date=false

http://www.avoiceformen.com/

http://rationalmale.wordpress.com/2012/08/29/year-one/

Likestillingsmedister

Likestillingsmedister

Jeg tror du vil ha glede av å lese disse bloggene:

http://www.pellebilling.se/blogg/

http://genusnytt.wordpress.com/

http://maskulistene.blogg.no/

http://www.genderratic.com/

http://owningyourshit.blogspot.no/search/label/patriarchy?updated-max=2012-03-25T18:49:00-07:00&max-results=20&start=3&by-date=false

http://www.avoiceformen.com/

http://rationalmale.wordpress.com/2012/08/29/year-one/

Skriv en ny kommentar

Norske blogger Follow on Bloglovin