hits

Når "vitenskap" dreper vitenskap – far skader barn.

Oppdatert: 25.01.2012 - klokken 20:00 med kildehenvisning.

Den svenske professoren, og jeg bruker begrepet i sin videste forstand tror jeg, Annika Dahlstrøm mener at fedre som tar vare på barna sine alene, kan/kommer til å skade barna sine. Denne forferdelige idiotiske professoren skreiv i Aftonbladet i 2007: “Fedre kan skade sine barn for livet, gjennom å være seg selv. – De fleste menn er ikke skikket til å ta vare på små barn.”

Denne saken ble også skrevet om i dag hos NRK.

 

La oss først ta en titt på de tingene som dette idiotiske kvinnemenneske mener, før vi ser nærmere på hvilke ting hun baserer dette på.

For det første virker jo dama smart, hvis man ser bort i fra _HVA_ hun faktisk sier. Hun har skrevet boka “Kjønnet sitter i hodet”, er lege samt professor ved avdelling for medisink kjemi og cellebiologi ved Göteborgs universitet. Så ved første øyekast virker hun jo som en solid kilde til informasjon.. eller?

 

La oss se på tesene denne professoren bruker i boka si.

 

 

OBS: disse punktene er hentet fra en artikkel i DN.SE skrevet i 2007, jeg har oversatt den og funnet kilder til påstandene de har kommet med.

 

1) Menn og kvinners hjerne har vestentlig annerledes oppbygning og funksjon.

Professoren redgjør veldig nøye skillene på de forskjellige hjernenes oppbygning. Menn har i snitt litt større hjerner og kvinner har noe mer grå substans. Hjerner er uansett veldig like uavhengig av kjønn.

Dalhstrøm mener at damer har bedre koblinger mellom høyre og venstre hjernehalvdel, og derfor er flinkere til å mulittaske enn det menn er. Hvis man ser på de metastudiene som var tilgjengelige når hun skrev dette ser man at det er ingen kjønnsskiller på hjernens størrelse eller form. Dette har jeg heller ikke funnet noen studier som skal tilsi noe annet heller.

Det som dessuten er mye mer interessant enn hvordan hjernene ser ut, er jo hvordan de fungerer. Men finner ingen, eller små forskjeller mellom kjønnene i intellektuelle prestasjoner.

 

2) IQ tester er manipulert for å fremheve kvinner.

Dette er jo en konge konspirasjonsteori! Dahlstrøm hevder at man på 1950-tallet begynte å manipulere IQ-tester for å skjule mannens overlegne intelligens. Denne flotte teorien viser jo at hun har ingen oversikt over testenes historie.

http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient

http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford-Binet_Intelligence_Scales

3) Fedre kan ikke passe på små barn og om man prøver det fører det til skilsmisse.

Hennes begrunnelse for at fedre ikke skal være skikket til dette skal være at vi har dårlig følelse i fingertuppene, dårlig hørsel og vi har begrenset synsfelt.

For å sitere et  studie gjort I 1994 av M. Kaitz, Department of Psychology, Hebrew University, Mt. Scopus, Jerusalem 91905, Israel.

“We report that fathers, like mothers, can recognize their own newborn from two unfamiliar newborns by stroking the infants' hand. However, unlike mothers, they cannot succeed at touch recognition if the infants' face serves as the stroking area.”

La meg få presisere. De fleste fedre kan, med bind for øynene, neseklemme og hørselsvern, gjenkjenne sine egne barn etter bare en time sammen, bare ved å kjenne på hendene.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0163638394900566

Dette studiet er selvfølgelig ikke tatt med i Dahlstrøms kilder.

Når det gjelder hørsel kan jeg nevne et studie

Fathers' and mothers' responses to the faces and cries of normal and premature infants.

Frodi, Ann M.;Lamb, Michael E.;Leavitt, Lewis A.;Donovan, Wilberta L.;Neff, Cynthia;Sherry, Dennis

Developmental Psychology, Vol 14(5), Sep 1978, 490-498. doi: 10.1037/0012-1649.14.5.490

http://psycnet.apa.org/journals/dev/14/5/490/

 

 

Hvite, middelklasse par med 5-måneder gamle spedbarn ble vist videobånd som viser barn som var sovende, gråt, og sovende. Halvparten av foreldrene ble vist en normale nyfødte, mens halvparten vist et for tidlig født spedbarn. Lydsporet ble lagt på slik at halvparten av de normale og halvparten av de premature barnene “gråt” lyden fra et normal spedbarn, mens den andre halvparten “gråt” lyden fra en for tidlig født spedbarn. Fysiologiske reaksjoner (hjertefrekvens, blodtrykk, og hudperspirasjon) og selvrapportering (en humør adjektiv sjekkliste og en “spedbarns temperamentmål”) ble innhentet. “Gråten” fra premature spedbarn gav større autonome reaksjon og ble oppfattet som mer “rystende” enn gråte av den normale spedbarn. Effekten var spesielt tydelig når den premature gråten var sammen med ansiktet til en for tidlig født. Det var få kjønsforskjeller.

 

Hun sier også at likestilling fører til skilsmisse. Her har hun i allefall feil i Sverige, jeg vet ikke om det kan overføres til Norge, men jeg regner med at det er likt (rett meg om jeg tar feil her) Men i allefall i Sverige så har man i følge statistisksentralbyrå 30% lavere sjanse for skilsmisse i familier hvor begge foreldrene tar ut foreldrepermisjon. Og ser man til Jan Haudemann-Andersen så kan jo det stemme..

http://www.scb.se/Grupp/valfard/_dokument/A05ST0202_02.pdf

 

4) Mødre skal være hjemme i minst 3 år og barnehage er skadeligt for barna.

Dete minner jo for det første om den kjære irriterende Lise Christensen.. men i tillegg er det jo helt sinnsykt feil. Dahlstrøm sier også at brudd på mammakontakt fører til barn som blir usikre, aggressive, stressbelastede og har stor fare for rusmisbruk. Dette baserer hun på enda flere dyreforsøk i form av “maternal deprivation”.  Dette sammenligner da å ta en dyreunge fra sin mor og la den ligge ensom og sulten i et tomt og kaldt bur, med å senda et barn i barnehage.

http://books.google.no/books/about/Social_development.html?id=DHbKTvVQzuYC&redir_esc=y

Schaffer in Social Development (1996) suggests that the father–child relationship is primarily a cultural construction shaped by the requirements of each society. In societies where the care of infants has been assigned to boys rather than girls, no difference in nurturing capacity was found.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003193849800300X

 

5) Feminisme er uforenlig med biologi.

Hun mener at feminister prøver å gjemme biologiske fakta fra almennheten. Ærlig talt. Det oppleves heller som om Annica bruker sine titler til å fremstille ting hun bare drar tilfeldig ut av sin egen rumpe som fakta.

En forsker må dokumentere sine vitenskapelige påstander ved hjelp av vitenskapelig metode.

Den vitenskapelige metode er  fundamental for den vitenskapelige utforskning og tilegnelse av ny kunnskap basert på fysiske bevis - såkalt empiri eller erfaring. Den vitenskapelige metoden innebærer teknikker for å undersøke fenomener, finne ny kunnskap eller å koordinere og integrere gammel kunnskap.

Det er to steg i den vitenskapelige metoden. Den første er å samle data gjennom observasjon eller eksperimenter, den andre er å formulere og teste hypotesene. Deretter gjør man flere observasjoner eller eksperiment dersom man trenger flere data.

Det Dahlstrøm gjør er å ha en mening, for så å finne frem til noen få obskure  undersøkelser, om noen i det heletatt, som støtter henne. Men ser man dypere, så finner man fort at dette kvinnemenneske er langt ute på viddene.

 

2 kommentarer

"De (menn) förstår inte hur sköra barn är. De rycker axlarna ur led. De låter barnens tunga huvud hänga och slänga så att de får skador på blodkärlen i hjärnan."

Dette skriver altså denne damen, og journalisten spør henne spesifikt om kilde, hvorav hun svarer at hun ikke har noen ("Jag har efterlyst statistik ... men det finns inte"), og avfeier det hele med at hun har pratet med et par barnekirurger som mener det samme.

Utrolig trist at en professor i medisin kan holde på slikt, man skulle tro dette var noen som forsvarte de vitenskapelige prinsipper.

Det er noen uker siden linkene til disse artiklene florerte på Facebook, twitter og andre kommunikasjonsplattformer.

Mitt inntrykk var at denne professoren provoserte både menn og kvinner med sine unormale hypoteser. Grunnen til at de oppfattes som unormale er at de fleste kvinner anerkjenner det arbeidet som har pågått i over hundre år i dette landet for å likestille menn og kvinner. Det har gitt resultater, og gjort at både menn og kvinner (generelt) har tatt et skritt nærmere hverandre. Det er mer forståelse for det annet kjønn, og trenden er at dette gapet som tidligere var i kjønnsroller blir mindre på mange områder - men opprettholdes i andre.

Som trebarnsfar og kommende terapeut blir jeg sjokkert og overrasket over uttalelsene, og får en trang til å avsjekke om hun faktisk mener disse radikale tingene som blir beskrevet - eller om alt er satt på spissen.

Men så kommer jeg på en ting... Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om denne kvinnens meninger - for de som betyr noe for meg i mitt liv mener noe helt annet, og det gir meg mer mening enn slike ekstreme uttalelser som ikke har noen kvalitativt stempel over seg og som muligens er sagt for å få oppmerksomhet.

Skriv en ny kommentar

Norske blogger Follow on Bloglovin