hits

Fedre i olje og finans velger mest tid med barna

Av Fred Johan Ødegård, redaktør for  pappamagasinet FAR OG BARN og nettportalen  www.farogbarn.no

81 prosent av fedrene i næringene olje- og gassutvinning og finansierings- og forsikringsvirksomhet mottok foreldrepenger, viser tall fra NAV.

Foto: Øyvind Hagen / Statoil

57 377 menn ble fedre i 2009. Av disse mottok 66 prosent foreldrepenger. Fordelt på næring viser det seg at nærmere 70 prosent av fedrene i de største næringene industri, bygge- og anleggsvirksomhet og varehandel mottok foreldrepenger. Fedre med foreldrepenger mottok i snitt denne ytelsen i 46 dager.

Av menn som ble fedre i 1. halvår 2009, og som mottok foreldrepenger, tok 88 prosent ut 30 dager eller mer. Fedrekvoten i denne perioden var 30 dager.

Av menn som ble fedre i 2. halvår 2009, og som mottok foreldrepenger, tok 77 prosent ut 50 dager eller mer. Fedrekvoten i denne perioden var 50 dager.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

Norske blogger Follow on Bloglovin