hits

La rettferdigheten seire.

ill. foto www.sxc.hu

Norge er i disse dager i godt igang med å gjennomføre omlag 450 av dem med viten og viljen. Vi snakker her altså om de mye omtalte asylbarna. Dette er barn som enten har kommet til landet som svært unge eller til og med blitt født her. Disse har bodd hele eller brorpaten av livet sitt i landet og kjenner overhodet ikke det landet «de kommer fra». Ikke kan de språket, ikke har de venner, og heller ikke noe familie utover mor og/eller far.

Etter mange års saksbehandling har mor og/eller far fått avslag på søknaden sin om opphold i Norge. Det kan være mange grunner til det. Det kan være at de rett og slett ikke trenger beskyttelse fra trusler i hjemlandet, at de har gitt feilaktige opplysninger eller at de rett og slett har kriminell bakgrunn. Når siste utsettelse og ankemulighet er prøvd uten hell skal de sendes ut dit de kom fra.

Så langt er jeg med. På tross av at det kanskje er noen triste skjebner blandt disse som skal returneres er jeg langt på vei enig regjeringens strenge handlingsmønster.

Men så til barnet. Dette barnet som har gått i norsk barnehage eller skole, snakker norsk, har norske venner. Mange er meget godt integrerte og er godt likt i sine lokalsamfunn. Barnet som kun husker Norge som et trygt og godt land. Selv om forledrene kanskje har forklart dem hva som kanskje kommer til å skje er ikke dette noe barn fatter omfanget av før politet dukker opp på døren og sier de har 30 minutter på seg til å pakke det de skal ha med seg før de skal sendes «hjem». Hva med dette barnets rettigheter? Barnet har ikke gjort seg skyldig i noen verdens ting. Ikke har det vært i oposisjon mot det sittende styret i «hjemlandet», ikke har det løyet på identiten sin (men mindre mor og/eller far har bedt dem om det), ikke er de kriminelle. De har overhodet ingen skyld eller påvirkningsmulighet på egen situasjon. På tross av dette skal barnet lide samme sjebne som mor og/eller far.

Det finnes en annen «rettstat» som bedriver denne formen for straffereaksjoner. Landet ligger på den andre siden av jorden. Dersom noen forsøker å rømme dette landet, eller protestere mot urett blir ikke bare den skyldige, men også familien straffet med hardt straffearbeid, ofte med døden til følge. Vi snakker her om Nord-Korea....

Under okkupasjonstiden i Europa ble også sivilbefolkningen straffet om noen hadde motsatt seg nazistenes regler.

Idag sitter vi å rister på hodet over at noen blir straffet for hva andre har gjort, mens vår egen regjerning er iferd med å gjøre det mot omlag 450 barn.

Jeg har skrevet brev til samtlige folkevalgte på tinget ifm med av Verona på 9 år ble returnet tilbake til Bosnia sammen med mor, far og 6 uker(!) gamle søster. Mange representanter svarte og alle var preget av partiboken. De som slo meg var at AP hadde kanskje de dårligste svarene. Samtlige AP-representanter toet sine hender om kapp med hverandre og refererte til gjeldene regler og statutter.

Noen forklarte meg nøye om hvordan ting fungerer på Stortinget.... De forklarte meg at Stortinget lagde lovene som regjeringen styrte etter.... Dette var ikke akkurat nytt for meg. Men sist jeg sjekket hadde da regeringen flertall på Storinget. Dvs at de nær sakt kan vedta hva de vil, med mindre noe er grunnlovsstridig.

Men dette skal ikke være et innlegg om asylpolitikk. Dette er heller ikke et innlegg om hvem som har skylden for en fullstendig feilslått norsk asylpolitkk. Ikke er det et innlegg om hva vi skal gjøre for å unngå en lignende situasjon i 2020.

Dette er et innlegg for 450 uskyldige barn som blir kollektivt dømt på bakgrunn avnoe foreldrene har gjort eller ikke har gjort.

Noen politikere spurte meg nesten hånlig tilbake: Hva ville du har gjort?

Svaret mitt er såre enkelt: La de 450 omtalte barna få bli. Om vi da må slippe inn mor og/eller far på kjøpet, får heller landet ta den belastningen det er.

Vil ikke asylsøkere misbruke et slikt amnesti? Definitivt. Derfor må vi omlegge systemet som behandler asylsøknader, men DET er en helt annen diskuskusjon.

Kjære regjering...

På tide å la nåde gå for rett.

Mvh

Erik Conradi

3 kommentarer

Skriv en ny kommentar

Norske blogger Follow on Bloglovin