hits

april 2012

Du er anda mi du..

Når jeg kjørte hjem fra jobb i dag så jeg ei jente på kanskje 7 eller 8 år som hadde blitt påkjørt.

Det gikk bra med henne, men hun grein masse og det kom sykebil ol.

Jeg visste ikke at jeg var "sånn" men når jeg henta jentungen hos svigers, var det veldig godt å klemme ho hardt!

Ville bare dele det. :)

httpv://www.youtube.com/watch?v=SOGm_-eik34&hd=1

Rettelse: Sporvongane Barnehage alle får slippe.

Jeg har blitt gjort oppmerksom på at i Sporvongane Barnehage er det ikke bare mennene som slipper å skifte bleier, men alle som ikke vil.

Fint for likestillingen, men helt bak mål syntes jeg.

For det første, søker du jobb i barnehage er det en del av jobben. De som liker og vil skifte bleier på små barn og syns det er kjekt bør gjerne heller være de som ikke får lov..

Hvis jeg på et jobbintervju på REMA 1000 sier: "jeg kan godt sitte i kassen, men jeg vil ikke slå inn grønnsaker, for det er dødsekkelt" så kommer jeg ikke til å få den jobben. Og bra er det. Og når pedagogisk leder i Sporvongane Barnehage blir sitert på " Hos oss er det damene som skifter bleier. Jeg vet det er gammeldags og politisk ukorrekt, men menn må få være menn." Og samtidig sier at hun er for likestilling må jeg få le litt. Du må faktisk velge mellom de to..

Jeg hadde lyst til å søke jobb i Sporvongane Barnehage og "som mann" forvente at jeg tjente mer enn damene, samt at jeg slapp å gjøre alle "dame-oppgavene" som oppfølging av barn, vask, matlaging og trøsting.

Menn må jo få være menn..

Menn slipper å skifte bleie

I Sporvongane private barnehage på Bryne er det bare de kvinnelig ansatte som skifter bleier på barna. – Menn må få være menn, mener den pedagogiske lederen.  Hun følger opp med: - Jeg er selvfølgelig for likestilling, men om fritak fra bleieskift fører til flere menn i barnehagen så mener jeg at vi kvinner godt kan gjøre akkurat den jobben

For meg blir det litt som om jeg hadde sagt: "Jeg er selvfølgelig for dette med likestilling, men det at damer skal ha lik lønn for likt arbeid, DET er jeg imot.

 

Jeg merker at jeg blir så deprimert og mister motivasjonen av disse gufsene fra fortiden. Ikke nødvendigvis fordi at de finnes, men på grunn av at jeg blir påminnet om at jeg på mange måter er mer ensom i min tilværelse som en mann av 2012.

Det som er tristest er kommentarene. Her er et lite utvalg:

Lars Nielsen

Selvfølgelig trenger vi "slike menn" i barnehagene. Det vi ikke trenger er menn som er kamuflert som kvinner, våre barn fortjener bedre.

 

Kristian Sunde Tollaksen

Helt enig, endelig noen som har forstått =)

John Nilsen

Dette vil sikkert rekrutere flere menn til denne barnehagen. Supert tiltak!

Maritha Aase ッ · Nærbø

Det skulle da bare mangle! Menn er ikke laget for denslags krevende oppgaver.

Innsendt av Moder,n. , 08.04.2012 11:54:57

Gutter blir lært opp til å sitte når de tisser, lært opp til å se alt fra kvinneverden. DET er selvfølgerlig helt feil. Vi HAR en kvinneverden og en manneverden. Naturen er slik. Min sønn var en tid i barnehagen- trivdes ikke et sekund. Han og en jevnaldrende gutt 5 år- brynte krefter verbalt- skitkasting. Ble mer og mer rasende- og røk ihop og sloss. En pedagog skilte de. De måtte stå skolerett og ta hverandre i handa og si unnskyld. De bøyde seg for overmakta- skummende av sinne. Da pedagogen snudde ryggen til røk de sammen i en forrykende slosskamp. Siden ble de -de beste venner. Slik fungerer ikke jente- verden. Vi blir sår og fornærmet i lang tid etter det vi ser som konflikt - følelsene river i oss;))- ( unntak hos begge kjønn selvfølgerlig) det er DEN verden pedagogen ser- da pedagogen som regel er kvinne. Vi ER forskjellige - på godt og vondt. " vi unger i barnehagen lærte at ordet unnskyld kun var noe vi måtte bruke for å få fred for de voksne- ellers hadde det INGEN betydning"- reflekterte min sønn - mange år etter. Vi ØNSKER alle å gjøre en god jobb, være en positiv forandring. Det er bare det at denne pedagogiske likestillingstid ( mann/kvinner er like) skaper full forvirring. Vi ØNSKER da samhold og det gode liv, det naturlige liv - alle...Det tror nå jeg..

Innsendt av pia, 07.04.2012 23:27:22

Er det så lurt å gjøre menn lik damer og damer lik menn?

Jeg tror likheten kan resultere i at menn og damer ikke tiltrekkes av hverandre, og da vil det ikke bli noen bleie å krangle om.

At vi er i 2012 er vel ikke et argument, spørsmålet er om det er lurt å gjøre menn og damer mest mulig like.

 

Jeg blir så trist at jeg vet ikke om jeg skal le eller grine..

 

Jeg har et et argument: Kan/vil du ikke utføre jobben bør du ikke være der.

Og er du en imbesil pedagogisk leder som ikke vet hva et oksymoron er så bør du ikke uttale deg, kanskje du heller ikke bør være leder som har innflytelse over barn heller.

La rettferdigheten seire.

ill. foto www.sxc.hu

Norge er i disse dager i godt igang med å gjennomføre omlag 450 av dem med viten og viljen. Vi snakker her altså om de mye omtalte asylbarna. Dette er barn som enten har kommet til landet som svært unge eller til og med blitt født her. Disse har bodd hele eller brorpaten av livet sitt i landet og kjenner overhodet ikke det landet «de kommer fra». Ikke kan de språket, ikke har de venner, og heller ikke noe familie utover mor og/eller far.

Etter mange års saksbehandling har mor og/eller far fått avslag på søknaden sin om opphold i Norge. Det kan være mange grunner til det. Det kan være at de rett og slett ikke trenger beskyttelse fra trusler i hjemlandet, at de har gitt feilaktige opplysninger eller at de rett og slett har kriminell bakgrunn. Når siste utsettelse og ankemulighet er prøvd uten hell skal de sendes ut dit de kom fra.

Så langt er jeg med. På tross av at det kanskje er noen triste skjebner blandt disse som skal returneres er jeg langt på vei enig regjeringens strenge handlingsmønster.

Men så til barnet. Dette barnet som har gått i norsk barnehage eller skole, snakker norsk, har norske venner. Mange er meget godt integrerte og er godt likt i sine lokalsamfunn. Barnet som kun husker Norge som et trygt og godt land. Selv om forledrene kanskje har forklart dem hva som kanskje kommer til å skje er ikke dette noe barn fatter omfanget av før politet dukker opp på døren og sier de har 30 minutter på seg til å pakke det de skal ha med seg før de skal sendes «hjem». Hva med dette barnets rettigheter? Barnet har ikke gjort seg skyldig i noen verdens ting. Ikke har det vært i oposisjon mot det sittende styret i «hjemlandet», ikke har det løyet på identiten sin (men mindre mor og/eller far har bedt dem om det), ikke er de kriminelle. De har overhodet ingen skyld eller påvirkningsmulighet på egen situasjon. På tross av dette skal barnet lide samme sjebne som mor og/eller far.

Det finnes en annen «rettstat» som bedriver denne formen for straffereaksjoner. Landet ligger på den andre siden av jorden. Dersom noen forsøker å rømme dette landet, eller protestere mot urett blir ikke bare den skyldige, men også familien straffet med hardt straffearbeid, ofte med døden til følge. Vi snakker her om Nord-Korea....

Under okkupasjonstiden i Europa ble også sivilbefolkningen straffet om noen hadde motsatt seg nazistenes regler.

Idag sitter vi å rister på hodet over at noen blir straffet for hva andre har gjort, mens vår egen regjerning er iferd med å gjøre det mot omlag 450 barn.

Jeg har skrevet brev til samtlige folkevalgte på tinget ifm med av Verona på 9 år ble returnet tilbake til Bosnia sammen med mor, far og 6 uker(!) gamle søster. Mange representanter svarte og alle var preget av partiboken. De som slo meg var at AP hadde kanskje de dårligste svarene. Samtlige AP-representanter toet sine hender om kapp med hverandre og refererte til gjeldene regler og statutter.

Noen forklarte meg nøye om hvordan ting fungerer på Stortinget.... De forklarte meg at Stortinget lagde lovene som regjeringen styrte etter.... Dette var ikke akkurat nytt for meg. Men sist jeg sjekket hadde da regeringen flertall på Storinget. Dvs at de nær sakt kan vedta hva de vil, med mindre noe er grunnlovsstridig.

Men dette skal ikke være et innlegg om asylpolitikk. Dette er heller ikke et innlegg om hvem som har skylden for en fullstendig feilslått norsk asylpolitkk. Ikke er det et innlegg om hva vi skal gjøre for å unngå en lignende situasjon i 2020.

Dette er et innlegg for 450 uskyldige barn som blir kollektivt dømt på bakgrunn avnoe foreldrene har gjort eller ikke har gjort.

Noen politikere spurte meg nesten hånlig tilbake: Hva ville du har gjort?

Svaret mitt er såre enkelt: La de 450 omtalte barna få bli. Om vi da må slippe inn mor og/eller far på kjøpet, får heller landet ta den belastningen det er.

Vil ikke asylsøkere misbruke et slikt amnesti? Definitivt. Derfor må vi omlegge systemet som behandler asylsøknader, men DET er en helt annen diskuskusjon.

Kjære regjering...

På tide å la nåde gå for rett.

Mvh

Erik Conradi

Norske blogger Follow on Bloglovin